top of pagePraktisk filosofi

 

Praktisk filosofi handler om grundigt at undersøge, hvad det betyder at være menneske og leve et godt liv. Filosofien udfordrer og udvikler vores evne til at tænke - både analytisk, kreativt og etisk. Det giver nye perspektiver, bedre beslutninger og større (arbejds-)livsglæde.

Gennem filosofien udvikler vi vores praktiske visdom (phronesis) og dermed evnen til at træffe kloge beslutninger. Det handler dybest set om at blive god til at leve et liv, vi ikke senere fortryder. Derfor er praktisk filosofi en vej til dannelse gennem hele livet til glæde for både individ og fællesskab.

Praktisk filosofi med ledere​

Det er efterhånden veldokumenteret, at mange ledere har stor glæde af den praktiske filosofi i udviklingen af deres personlige lederskab og udøvelse af ledelse. Lederne har især glæde af etiske og eksistentielle perspektiver på ledelse, og de bruger metoder som fx Etikmodellen, Den gyldne middelvej og Scholé direkte i deres hverdag.

Praktisk filosofi i arbejdslivet

Praktisk filosofi er relevant på de fleste arbejdspladser, og dialog er en af de mest enkle måder at arbejde med filosofien på. Både hverdagserfaringer og forskning viser, at mere dialog giver bedre samvær, mere innovation og bedre resultater på en arbejdsplads.

Praktisk filosofi med børn
Praktisk filosofi er også en pædagogisk metode. Gennem filosofiske dialoger og aktiviteter udvikler børnene deres etiske, sproglige, matematisk-logiske og sociale kompetencer. Derfor er det en god idé at arbejde med filosofiske samtaler i både børnehaver og skoler m.v.

Praktisk filosofi i hverdagen

Filosofien er også relevant for mennesker i deres hverdag. Mange mennesker har fx glæde af at deltage i filosofiske samtalesaloner på en hverdagsaften. Samtalesalonerne har jeg har holdt på både teatre, biblioteker, hospice m.v. En samtalesalon har et filosofisk tema som fx det gode liv, retfærdighed, lykke eller venskab, og i løbet af et par timers nysgerrigt samvær går deltagerne ofte både inspirerede samt lidt mere livsglade og -kloge hjem.

 

Ryan & Højlund - Filosofi i organisationer

Ryan & Højlund er et samarbejde med filosoffen Thomas Ryan Jensen omkring udvikling af filosofiens mange muligheder. I Ryan & Højlund tilbyder vi filosofisk baserede udviklingsforløb til personer, grupper og organisationer. Vores fokus er på filosofiens anvendelighed i arbejdslivet og på at give deltagerne nye indsigter og konkrete metoder med hjem.

Klik på vores logo for at læse mere.

Michael.foto.sorthvid.jpg
etikikrise_408-Edit.jpg
Foto.Michael.Samtalesalon.Masken.jpg
Sk%C3%A6rmbillede+2012-11-18+kl.+14.47.3
bottom of page