top of page
FOREDRAG OG FILOSOFISKE SAMTALESALONER
Her er et par eksempler på foredrag og filosofiske samtalesaloner. Alle foredrag og samtalesaloner tilpasses i både indhold, form og længde til de aktuelle ønsker og behov. Der er mange muligheder!
Filosofiske samtalesaloner

- Vær med i et dialogisk fællesskab

 

En samtalesalon er styret af en samtaleleder, der sørger for, at deltagerne kommer til at tale med hinanden på forskellige og inspire-rende måder. Erfaringerne viser, at samtalesaloner kan anvendes i mange forskellige sammenhænge. For det er ofte sådan, at når vi taler nysgerrigt sammen om noget væsentligt, så bliver vi automatisk klogere på, hvad det betyder at være et godt menneske, at leve et godt liv m.v. – og det hjælper os til at leve vores liv så godt som muligt. 

Michael Højlund Larsen afholder løbende filosofiske samtalesaloner i mange sammenhænge fx på teatre, biblioteker, skoler, arbejdspladser og

hospice m.v.

Temaerne har gennem tiden været 

håb, kærlighed, retfærdighed, det

gode liv, lykke, venskab, dannelse, demokrati, etik, ledelse m.v.

En filosofisk samtalesalon er et helt unikt mødested, hvor mennesker i fælleskab bliver klogere på dagens tema, andre mennesker og ikke mindst sig selv. Det er både sjovt og livgivende at være med, og det kan alle, når de vil det. Samtalesalonerne fungerer rigtig fint med deltagere, der har forskellige baggrunde og alder.

Praktisk filosofi og ledelse 

- Et dialogisk foredrag

 

Her får du en inspirerende introduktion til den praktiske filosofi og den tætte kobling, der er mellem værdibaseret ledelse, situationsbestemt ledelse, lærende organisationer og den antikke græske filosofi blandt andet i form af dydsetikken.

 

Når det gælder den praktiske filosofi er dannelse et centralt tema. Dannelses-idealerne har varieret gennem historien, men idéen om dannelse, har vi kendt som ”paideia” siden det antikke Grækenland. Og det er vel noget af det, en leder skal magte i dag: at danne sig selv samtidig med, at lederen gør det muligt for sine medarbejdere, at de også kan danne sig selv – til glæde for såvel individ, arbejdsplads og samfund. Foredraget er dialogisk og involverer dig, din personlige ledelsesfilosofi og din ledelsespraksis samtidig med, at du får konkrete metoder med hjem!

Dannelse som en hverdagspraksis

- Fra antikkens scholé til en mere nysgerrig hverdag

 

Det er ikke nogen ”kunst” i det ene øjeblik at være optaget af det ene for i det næste øjeblik at være optaget af noget andet. Men at være nysgerrig på og at gøre sig umage med det samme længe nok til, at vi bliver klogere og bedre i stand til at træffe gode beslutninger i vores liv, det er en ”kunst” og en af grundstenene i den praktiske filosofi. 

 

Dannelse har siden antikkens Grækenland været både et mål og et middel, når det gælder menneskers muligheder for at leve et godt liv i et godt samfund. Scholé, der på oldgræsk betyder ”fri tid”, er et ideal for filosofisk samvær mellem mennesker, der hjælper os til at udvikle vores livsklogskab og praktiske visdom (phronesis). Men praktisk visdom kræver, at vi bruger hverdagen som en træningsbane (hexis), og det findes der både enkle og konkrete metoder til inden for den praktiske filosofi.

Med dette foredrag får du både inspiration til en mere nysgerrig hverdag, pædagogiske/filosofiske eftertanker og konkrete metoder med hjem.

Når de voksne er nysgerrige

Praktisk filosofi med børn

 

Praktisk filosofi kan med enkle midler blive en del af vores professionelle samvær med børn og unge - til glæde for både børn, unge og voksne. Kort fortalt handler det om, at vi som voksne hjælper børnene til, at de selv tænker over og opdager, hvem de er, hvad der er godt, sandt og skønt, hvad der er værdifuldt for dem, og hvordan de bør handle m.v. Det kræver nysgerrige voksne, der tager børnene alvorligt og inviterer dem til at undersøge livets store og små spørgsmål på deres præmisser. 

 

Men hvordan gør man det? Erfaringerne fra praksis viser, at det er relativt enkelt at komme i gang, og international forskning peger på, at filosofiske aktiviteter udvikler børn og unge både sprogligt, matematisk-logisk og socialt samt styrker deres karakterdannelse. Dybest set handler den praktiske filosofi om menneskers dannelse og om at blive god til at leve et liv, som vi kan være glade for, stolte over og trives i.

Dette foredrag henvender sig til pædagoger og lærere - samt alle andre voksne der gerne vil lære at samtale mere nysgerrigt og filosofisk med børn. Foredraget egner sig også rigtig godt til forældremøder, og det kan nemt udvides til en halv eller hel "pædagogisk dag" med øvelser og træning.

Eksistens og ånd i ledelse

- Om at være både en god leder og et godt menneske

 

De eksistentielle spørgsmål sætter fokus på, hvordan vi både som menneske og leder håndterer de grundvilkår i livet, der er fælles for alle mennesker. Det gælder for eksempel vores frihed og ansvar, vores søgen efter mening, oplevelsen af at være alene samt døden. Men en eksistentiel tilgang handler også om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være, samt hvordan vi håndterer den opgave, det er at leve et liv. Det gælder lederen, det gælder medarbejderne og alle andre mennesker.

 

Men hvad med ånd? Hvad er ånd? og Hvad har det med ledelse at gøre? Ja det kan du også blive klogere på i dette foredrag.

Foredraget er teoretisk forankret bl.a. i Søren Kierkegaards og Viktor Frankls tænkning samt Bo Jacobsens forskning med et fokus på konkrete metoder, du kan anvende direkte i din hverdag.

Det gode (arbejds-)liv

– på vej mod et liv med mindre arbejde?

 

Arbejdslivet fylder meget i mange menneskers liv, og det er der en række gode grunde til. Arbejdslivet er fx en væsentlig kilde til både mening og identitet i tilværelsen. Gennem vores arbejde får vi også opfyldt en stor del af vores menneskelige behov for at præstere, blive anerkendt, hjælpe andre mennesker, bidrage til noget der er større end os selv, være en del af et fællesskab osv.

Du har sikkert løbende gennem livet tænkt over, hvor meget dit arbejde burde fylde i i forhold til de mange andre ting, der også er væsentlige i dit liv. Af og til har du måske også tænkt over, at du på et tidspunkt gerne vil arbejde mindre eller helt stoppe med at arbejde – måske i en periode, måske i resten af livet.

Beslutningen om at arbejde mindre, holde en arbejdspause eller helt at stoppe med at arbejde for måske at gå på pension eller efterløn er et livsvalg, som det kan være svært at overskue konsekvenserne af. For hvilken betydning har dit arbejdsliv for din trivsel og din livskvalitet – både positivt og negativt? Hvilke muligheder giver et liv med mindre arbejde for, at du bedre kan leve et liv i overensstemmelse med dine værdier og drømme? Og hvilke behov for identitet og mening m.v. skal du nu have dækket andre steder end i dit arbejde? Det er bare nogle at de spørgsmål, du kan blive klogere på i løbet af dette foredrag.

bottom of page