top of page

Mit arbejdsfelt

 

Jeg har i mere end 20 år arbejdet professionelt med udvikling af ledelse og organisering i både private og offentlige virksomheder. Jeg er endvidere aktiv i udviklingen af praktisk filosofi som en pædagogisk metode i børnehaver og skoler m.v. 

Jeg er studieleder for Diplomuddannelsen i ledelse på Erhvervsakademi Sjælland i Nykøbing Falster, hvor jeg også underviser i bl.a. Ledelse og filosofi.
 

Endvidere arbejder jeg som foredragsholder, konsulent og forfatter målrettet på at gøre den praktiske filosofi tilgængelig og anvendelig for så mange mennesker som muligt - både voksne og børn.
 

Foto: Stig Stasig

bottom of page